Şirketler ve İş Hukuku


Şirket kuruluşları, Hisse senetlerine ilişkin işlemler, Şirket birleşmeleri ve devralmalar, Şirketlerin tasfiyesi, Ortaklık, acente, joint venture, franchise, lisans ve mal alım sözleşmeleri


Detay

 İcra ve İflas Hukuku


İcra takipleri ve alacakların tahsili, ihtiyati haciz kararı alınması ve uygulanması, borçların yapılandırılması prosedürünün takibi, istihkak ve menfi tespit davaları, takibe itiraz ve hacizlerin kaldırılması, ipoteklerin fekki, usulsüz işlem şikayetleri


Detay

 Gayrimenkul Hukuku


Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlanması ve incelenmesi, Tapu tesis, iptal, tescil davaları, İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin davalar, Site yönetimi, kat malikleri kurullarının takibi


Detay

 Ceza Hukuk


Şikayet dilekçesi hazırlanması, Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair karara itiraz, Sulh Ceza, Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafiliği, Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinde müşteki vekilliği, Tutukluluğa itiraz, temyiz dilekçesi hazırlanması...


Detay

Hizmet Alanlarimiz  

Son eklenen makaleler

Covit-19 Dönemi Nöbetçi Noterler

ertuaydin  Comments (0)
Yeni Korona Virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ülkemizde haftaiçi noterlik hizmetlerinde nöbetçi noterlik uygulamasına geçilmiştir. Aşağıdaki linkten nöbetçi noterleri bulabilirsiniz. https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/NobetciNoterBul.aspx

CORONA VİRÜSÜ KRİZİNİN KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

ertuaydin  Comments (0)
Covid -19 ya da bilinen adıyla Corona Virüs solunum yolu hastalığı sebebiyle pek çok işyeri zorunlu yahut ihtiyari olarak kapanmıştır.  Pek çok işyeri kira sözleşmesine istinaden kullanıldığından covid-19 krizinin kira sözleşmeleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi gerekmektedir....

YOKSULLUK NAFAKASI VE NAFAKANIN UYARLANMASI

ertuaydin  Comments (0)
YOKSULLUK NAFAKASI Boşanma, Türk Medeni Kanunun(TMK) 161 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun sistematiği içerisinde 161-166 maddeleri arasında boşanma sebepleri sayılmış, 174 ve 175 nci maddelerde ise evliliğin maddi sonuçları düzenlenmiştir. Buna göre TMK 175 “Boşanma yüzünden...

Tebligat Hukukunun Karşılıksız Çekte Yansımaları

ertuaydin  Comments (0)
Tebligat Hukukunun, “Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu” na ilişkin yapılan yargılamalarda da elbette yansımaları bulunmaktadır. Örneğin karşılıksız çek keşide ettiği iddia olunan sanığa gönderilen duruşma günü davetiyesinin, usulüne uygun bir şekilde tebliğ...