İcra takipleri ve alacakların tahsili,İhtiyati haciz kararı alınması ve uygulanması,Borçların yapılandırılması prosedürünün takibi,İstihkak ve Menfi Tespit davaları,Takibe itiraz ve hacizlerin kaldırılması,İpoteklerin fekki,Usulsüz işlem şikayetleri...