Şirket kuruluşları,Hisse senetlerine ilişkin işlemler,Şirket birleşmeleri ve devralmalar,Şirketlerin tasfiyesi,Ortaklık, acente, joint venture, franchise, lisans ve mal alım sözleşmeleri başta olmak üzere her türlü ticari sözleşmenin hazırlanması ve incelenmesi,İşçilik hakları alacaklarının ve işe iade davalarının takibi,Marka, patent, tasarım haklarının korunması, ihlalinin tespiti ve takibi,Marka, patent, tasarım hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri,

Son Makaleler