Telefon: 0 533 251 9375 Email: [email protected]

Gayrimenkul Hukuku

Home Gayrimenkul Hukuku
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlanması ve incelenmesi,Tapu tesis, iptal, tescil davaları,İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin davalar,Site yönetimi, kat malikleri kurullarının takibi,Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesine dair prosedürün takibi,Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve sair inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi,Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulum prosedürünün takibi,Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması,6306 Sayılı Yasa kapsamında “kentsel dönüşüm” prosedürünün kontrolü ve takibi

Service details

Date:2 Nisan 2014
Author: