202004.23
Off
0

CORONA VİRÜSÜ KRİZİNİN KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Covid -19 ya da bilinen adıyla Corona Virüs solunum yolu hastalığı sebebiyle pek çok işyeri zorunlu yahut ihtiyari olarak kapanmıştır.  Pek çok işyeri kira sözleşmesine istinaden kullanıldığından covid-19 krizinin kira sözleşmeleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Kira sözleşmeleri ile genel bir değerlendirme yapmak yerine idari kararla kapatılan işyeri kira sözleşmeleri ve diğer konut ve çatılı işyeri…

202004.23
Off
0

Corona Virüsü Sebebiyle İş Sözleşmesinin Askıya Alınması (Ücretsiz İzin)

Dünyanın pek çok ülkesinde görülen ve ülkemize de sirayet eden Covid-19 ya da bilinen adıyla Corona Virüs solunum yolu bulaşıcı hastalığının insan ve toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edildiği bu günlerde, diğer pek çok ülke gibi ülkemizde de hayat durma noktasına gelmiştir. Üniversite…

202004.18
Off
0

YOKSULLUK NAFAKASI VE NAFAKANIN UYARLANMASI

YOKSULLUK NAFAKASI Boşanma, Türk Medeni Kanunun(TMK) 161 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun sistematiği içerisinde 161-166 maddeleri arasında boşanma sebepleri sayılmış, 174 ve 175 nci maddelerde ise evliliğin maddi sonuçları düzenlenmiştir. Buna göre TMK 175 “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir./Nafaka yükümlüsünün…