201908.27
Off
1

Tebligat Hukukunun Karşılıksız Çekte Yansımaları

Tebligat Hukukunun, “Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu” na ilişkin yapılan yargılamalarda da elbette yansımaları bulunmaktadır. Örneğin karşılıksız çek keşide ettiği iddia olunan sanığa gönderilen duruşma günü davetiyesinin, usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilip edilmediği yargılamanın sıhati açısından önem arz etmektedir. Zira aksi bir durum halinde sanığın savunma hakkının kısıtlandığının kabulü gerekecektir. Bu…