202004.18
Off
0

YOKSULLUK NAFAKASI VE NAFAKANIN UYARLANMASI

YOKSULLUK NAFAKASI Boşanma, Türk Medeni Kanunun(TMK) 161 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun sistematiği içerisinde 161-166 maddeleri arasında boşanma sebepleri sayılmış, 174 ve 175 nci maddelerde ise evliliğin maddi sonuçları düzenlenmiştir. Buna göre TMK 175 “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir./Nafaka yükümlüsünün…